אמא לשבעה ילדים, יזמת

אחד ההישגים המשמעותיים ביותר בחוק השיוויון בנטל בו דובר כה רבות לאחרונה, הוא מתן האפשרות לאלפי חרדים, אלה מתלמידי הישיבות החפצים בכך, לצאת לעבודה באופן מיידי, ללא חשש מגיוסם לצה״ל. זאת, למגינת ליבו של הממסד החרדי, שהיה רוצה לראות אותם שבויים לנצח בעוני ובבערות. בכנס סגור למשקיעי הון סיכון שאירגן לאחרונה אלן פלד, השותף המייסד […]