חרדים לעתיד ההיי-טק

שנת 2013 , שזה עתה נסתיימה, סימנה תפנית חיובית וברוכה בנושא שילוב חרדים בהיי-טק הישראלי. באוכלוסיה הזו, שכיום חלקה בהיי-טק הוא זניח לחלוטין בהשוואה לגודלה היחסי באוכלוסיית ישראל, החלו להתגלות ניצנים של יזמות והשתלבות במקומות עבודה שהתאימו את עצמם לצרכי החרדים. מיזמים כמו קמא-טק של משה פרידמן (בתמיכתם המבורכת של חברת סיסקו ויוסי ורדי. להלן קישור […]