היי טק בחינוך

בנאומו בפני באי ועידת ישראל לעסקים בשבוע שעבר, הדגיש ראש הממשלה את חשיבות ההשקעה בחינוך כבסיס לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל. "הערך המוסף בא מהחדשנות וזו באה ממערכת חינוך שמתחדשת"  אמר נתניהו. אחד מתחומי ההתחדשות של מערכת החינוך בישראל הוא פרויקט התיקשוב הלאומי. בשבוע שעבר הבעתי כאן ספקות לגבי יכולתו של משרד החינוך להניע פרויקט […]