שומרים על קשר

בשבוע שעבר התבשרנו על חיזוק משמעותי לדמוקרטיה הישראלית: נבחרינו בכנסת קיבלו הרשאה לרכוש מכשירי איי-פד ואיי-פון מתוך התקציב של שמירה על קשר עם הציבור. אתר האינטרנט של הכנסת מלמד, שהחל בשנת 2001 "חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי בסך ‎64,911 שקלים חדשים לכיסוי הוצאות שהוצאו לשם שמירה על קשר עם הציבור…" פירוט ההוצאות המאושרות נמצא "ברשימה […]