הצורבים ברינה

השבוע נקראתי לגן של י', לבירור דחוף עם הגננת. בלי גינוני נימוס מיותרים היא פונה אלי בטון חמור: "ביקשתי ממך לבוא בדחיפות בגלל ההתנהגות הפרובלמטית של הבן שלך. כל הילדים התבקשו לצרוב שיר אהוב על דיסק ולהביא לגן, על מנת שנבנה לנו את תקליטון הלהיטים שלנו. כולם שמחו מאוד ועבדו עם הוריהם בזריזות. רק ילד […]